Sponsorlar

 

ytb

6 Nisan 2010 tarihinde kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) yurtdışındaki vatandaşlarımız, kardeş topluluklarımız ile Türkiye’de öğrenim gören uluslararası burslu öğrencilerimize yönelik çalışmaları koordine etme, bu alanlarda verilen hizmetleri ve yapılan faaliyetleri geliştirme görevini üstlenmiştir.

Başkanlığımızın çalışmalarıyla, gerek yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla gerekse kardeş topluluklarla ilişkiler güçlendirilmekte, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak daha yakın ilişkiler tesis edilmektedir. Türkiye Burslusu öğrencilerimiz ise; dünyanın dört bir yanındaki gönüllü elçilerimiz olmaktadırlar.

Daha fazla bilgi için lütfen https://www.ytb.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

YTB atölyeyi finansal olarak desteklemektedir. Ayrıca atölye sonunda seçilecek en iyi proje önerisini de finansal olarak destekleyecektir. YTB'nin cömert finansal katkısı atölyenin hayata geçmesini mümkün kılmıştır.

ormer

Ortadoğu Enstitüsü (ORMER) 2014 yılında Sakarya Üniversitesi'nde Ortadoğu Araştırmaları Merkezi olarak kurulmuş ve Haziran 2015'te Ortadoğu Enstitüsü olarak hizmet vermeye başlamıştır. Enstitü yüksek lisans ve doktora düzeyinde çeşitli lisansüstü programlar sunmaktadır. Enstitüde sunulan dersler Ortadoğu ile ilgili alanlarda uzman olan öğretim görevlileri ve araştırmacılar tarafından üç dilde (Türkçe, İngilizce ve Arapça) verilmektedir.

ORMER, Ortadoğu’ya yönelik çalışmaları daha kurumsal bir yapıda birleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kurumsal yapı, birçok araştırmacıyı ortak bir noktada buluşturmuş ve Ortadoğu alanında Siyaset, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Din Bilimleri, Tarih, gibi birçok disiplini bir araya getirmiştir. Bu disiplinler arası bakış, hem bölgesel hem de küresel ölçekte daha geçerli ve kapsamlı analiz imkanı sunmaktadır. Ayrıca yüksek lisans/doktora programları ve çeşitli faaliyetler aracılığıyla yeni araştırmacıların yetiştirilmesi, akademik canlılığın sürekli kılınması hedeflenmiştir.

Ortadoğu, uzun yıllar gerek akademik gerekse siyasi anlamda gereken ilgiyi görememiştir. Bu nedenle Türkiye'de Ortadoğu'ya olan ilginin akademik çalışmalarla ve nitelikli araştırmalarla desteklenmesi gerekmektedir. Bu amaçla ORMER  kuruluşundan itibaren çeşitli faaliyetlerle literatüre katkı sağlamayı ve bu doğrultuda çalışacak araştırmacılara yardımcı olmayı hedeflemektedir.

ORMER, atölyeye sunumlar için tam ekipmanlı bir salon ve grup çalışmaları için toplantı odalarını tahsis ederek destek vermektedir. ORMER'deki araştırmacılar ve akademisyenler, atölye çalışmalarına başvuruları ve yeni proje önerilerini değerlendirerek katkıda bulunacaklardır.

 

sakarya

Sakarya Üniversitesi, dünyanın en saygın ödüllerinden birisi olan Avrupa Kalite Ödülü’ne Türkiye’de sahip  tek üniversitedir. 2000 yılında başlattığı kalite çalışmalarının meyvesini 2010 yılında aldığı ‘Türkiye Mükemmellikte Büyük Ödülü’ ile taçlandıran Sakarya Üniversitesi, 2013 yılında ‘Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü’nü de alarak bu başarısını sürdürmüştür. Ulusal düzeyde bu başarıları elde eden tek üniversite olan SAÜ, 2015 yılında EFQM Avrupa Mükemmellik Ödülü’nü de alarak başarılarına bir yenisini daha eklemiştir.

Bütün öğrencilerine eşit ve kaliteli biçimde eğitim vermeyi sürdüren Sakarya Üniversitesi akademik kadrosunu sürekli olarak hem kalite hem de sayı olarak arttırıyor. Uluslarasılaşmaya büyük önem veren Sakarya Üniversitesi öğretim üyeleri birçoğu yurtdışı deneyimine sahiptir.

Sakarya Üniversitesi 249 Profesör, 224 Doçent, 541 Yardımcı Doçent ile toplamda 2.519 nitelikli ve yetkin öğretim elemanı ile öğrencilerini hayata en hazır şekilde mezun etmektedir.

Sakarya Üniversitesi atölye çalışmasını akademisyen ve araştırmacılarıyla desteklemiştir. Sakarya Üniversitesi'nin insan kaynağı atölyenin içeriğini zenginleştirmiştir.

 

bilgi

Bilgi Kültür Merkezi (BKM), 2003 yılında kurulan bir sivil toplum kuruluşudur. Üniversite öğrencilerinin uluslararasılaştırılmasına ve yabancı öğrencilerin kente uyum sağlamalarına yardımcı olmaktadır. Etkinlikler, paneller, atölye çalışmaları ve konferanslar düzenlemektedir. Bugüne kadar farklı kurumlarla birçok proje gerçekleştirmiştir. Kentin kültürel dönüşümüne katkıda bulunur ve çok kültürlülüğü tanıtır. BKM'nin bazı projeleri şunlardır

  • 2018-2019 Sakarya Uluslararası Öğrenciler Akademisi: Kültür, Akademik ve Mesleki Eğitim Projesi
  • 2017 Uluslararası Öğrenciler Akademisi: Türkiye Seminerleri Programı
  • 2016 Sakarya Uluslararası Öğrenciler Akademisi: Kültür, Akademik ve Mesleki Eğitim Programı
  • 2015 Sakarya Uluslararası Öğrenciler Akademisi: Kültür, Akademik ve Mesleki Eğitim Programı
  • 2014 Gençlik Köprüleri Programı: Sakarya Üniversitesindeki Türkiye Burslusu Uluslararası Öğrencilerle Mesleki Eğitim ve Kültürel Etkileşim Projesi
  • 2013 Sakarya Üniversitesi’nde Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilere Yönelik Tamamlayıcı Eğitim ve Kültürel Etkileşim Programları Projesi